Lister, underlister og seksjoner

Aller først; vi anbefaler at du ser videoene som demonstrer ulik bruk av lister på https://www.mente.app om du ikke har gjort det allerede.

I Mente kan du lage både lister og seksjoner for å organisere oppgaver og lister på måten som passer deg. Lister og seksjoner ligner på hverandre, men oppfører seg på litt ulik måte:

Eksempel

Bildet under viser en liste kalt Hjem, som har to seksjoner (Kudos og Jevnlig) og tre underlister (Oppussing, Bilen og Vedlikehold). Legg merke til listeikonet bak underlistene, som forteller at det er en underliste og ikke en seksjon.

Liste med underlister og seksjoner

Seksjoner

  • er en "intern" oppdeling av en liste som du kan bruke for å gjøre den mer oversiktlig
  • hører alltid til en liste (Hjem i eksemplet over)
  • synes ikke i listeoversikten
  • blir ikke gått gjennom som et eget steg i Ukentlig gjennomgang, men som en del av listen den hører til
  • kan ikke deles med andre direkte, men blir automatisk delt når du deler listen de hører til

For å opprette en seksjon:

Dra den grønne plussknappen mot venstre kant av listen og slipp når "Legg til seksjon" dukker opp:

Legg til seksjoner ved å dra den grønne pluss knappen

Lister (og underlister):

  • kan ha både seksjoner og andre lister under seg (underlister)
  • kan deles med andre og vil i så fall dele eventuelle seksjoner automatisk. Underlister blir ikke delt automatisk, men du kan gå inn på underlistene og dele de også om ønskelig
  • er alltid en del av Ukentlig gjennomgang