Deleger oppgaver

Når en liste er delt kan du sette hvem som har ansvar for ulike oppgaver. Dette kan du gjøre på en av disse måtene:

  • Åpne oppgaven og velg person
  • Kun iOS: marker flere oppgaver og trykk på personikonet
  • Kun macOS: marker flere oppgaver og trykk Command-Shift-D

Fordelene med å delegere en oppgave er at det blir tydelig hvem som har ansvaret for den. I tillegg vil:

  • Oppgaven bare være synlig i "I dag", "Fremtidig" eller "Neste" hos den som er ansvarlig (men fortsatt være synlig for alle i listen den hører hjemme)
  • Påminnelser bare vises hos den som er ansvarlig for oppgaven
  • Oppgaven vil være synlig for andre medlemmer under "Venter"-listen. På den måten kan man lett se hvilke oppgaver du venter på at andre skal gjøre noe med.