Mente logo
Mente

Brukervilkår

Sist endret 23. april 2020

Velkommen til Mente!

Takk for at du bruker Mente! Mente er en tjeneste som ligner på en tradisjonell todo-app, men som i tillegg lærer deg smarte teknikker og metoder, slik at du får hjelp fra to-do til done.

Parter

Mente eies av Mente AS (“vi”, “oss”) i Norge. Når du bruker Mente, samtykker du også til disse vilkårene. Dette er en avtale mellom deg og Mente AS, ikke Apple. Mente AS er alene ansvarlig for innholdet i appen.

Du er selv ansvarlig for å overholde relevante avtalevilkår fra tredjeparter når du bruker Mente, f.eks. ovenfor din mobiloperatør.

Du eier dine egne data

Din personlige informasjon og egne data som du legger inn i appen tilhører selvsagt deg.
Personvern og sikkerhet er viktig for oss, og du kan lese personvernerklæringen vår her.

Du leier tilgang til tjenesten

Så lenge du har et aktivt abonnement, får du en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og midlertidig lisens til å bruke Mente. Tilgangen gir deg ikke noen form for eierskap til tjenesten eller innholdet du får tilgang til. Du kan f.eks. ikke låne ut, videreselge eller kopiere noen del av tjenesten eller innholdet. Du kan ikke bruke Mentes iOS-apper på noen annen måte enn det som er tillatt i Apple sine vilkår for App Store.

Tjenesten vil oppdateres jevnlig, f.eks. med feilrettinger, nytt innhold og nye funksjoner. Det kan også være vi endrer eller fjerner innhold og funksjonalitet. I sjeldnere tilfeller kan det også bety at tjenesten er utilgjengelig og i ytterste konsekvens at den legges ned.

Du kan når som helst stoppe å bruke tjenesten og avslutte abonnementet. Ta gjerne kontakt om du vurderer dette, i tilfelle det skyldes en utfordring vi kan hjelpe deg med. Skulle du likevel ønske å avslutte abonnementet gjøres dette via App Store. Det er ikke nok å bare slette appen.

Misbruk og lovbrudd

Vi ønsker at Mente skal oppleves nyttig og positivt for alle parter.

Enhver form for ulovlig, etisk uakseptabelt, kopibeskyttet eller skadelig innhold og aktivitet er ikke tillatt. Misbruk av tjenesten er heller ikke tillatt. Eksempeler på dette (ikke uttømmende) er å forsøke å omgå sikkerhetsmekanismene i appen, forsøke å angripe appen eller brukerne, innbrudd, ødeleggelser eller tyveri av data, eller forsøk på å bruke tjenesten på andre måter enn det brukergrensesnittet legger opp til.

Vi forbeholder oss retten til umiddelbart å fjerne innhold, stenge ned og avslutte tilganger etter eget skjønn.

Ansvarsbegrensning

Du forstår at tjenesten tilbys som den er og etter beste evne. Vi vil selvsagt gjøre det vi kan for at du skal få en god opplevelse når du bruker Mente, men vi gir ingen garantier og tar heller ikke noe ansvar for bruk av tjenesten utover det som er lovpålagt. For eksempel gir vi ingen garantier om tilgjengelighet, funksjonalitet eller at tjenesten er fri for feil. Vi er heller ikke ansvarlig for skader eller tap som eventuelt måtte oppstå. Du forstår og aksepterer at bruk av tjenesten skjer på egen risiko. I den utstrekning det foreligger noen garantier eller krav som ikke kan fraskrives i henhold til lov, skal Mente AS alene, ikke Apple, være ansvarlig.

Intellektuelle rettigheter

I den grad Mente er pålagt å sørge for erstatning etter gjeldende lov, skal Mente AS, ikke Apple, utelukkende være ansvarlig for etterforskning, forsvar, oppgjør og utskrivning av ethvert krav, dersom Mente, eller din bruk av Mente, krenker en tredjeparts intellektuelle rettigheter.

Tredjepartsmottakere

Ved aksept av denne avtalen samtykker du til at Apple, eller Apples datterselskaper, kan håndheve denne avtalen for apper som kjører på Apple sine plattformer.

U.S. Legal Compliance

Du garanterer at du:

  1. ikke er lokalisert i et land som er underlagt en amerikansk regjeringsembargo, eller som av den amerikanske regjeringen har blitt utpekt som et "terrorstøttende" land; og
  2. ikke er oppført på noen liste over forbudte eller begrensede parter av den amerikanske regjeringen.

Support

Kunder med et aktivt abonnement kan kontakte oss på hello@mente.app for å få support. Apple er ikke ansvarlig for noen form for support eller vedlikehold.

Aldersgrense

Du må være 16 år eller eldre for å bruke tjenesten. Dersom du er yngre, må du gjennomgå denne avtalen med foreldrene dine og få de til å kontakte oss for samtykke på hello@mente.app.

Vilkår, tjenester og priser kan endres

Vi jobber hele tiden med å videreutvikle Mente og som følge av det kan både vilkår, tjenesten i seg selv og priser endres. Vi vil forsøke å informere i god tid der dette er naturlig og mulig. Større endringer blir kommunisert via epost.

**

Det var alt. Om du har spørsmål, send oss gjerne en mail på hello@mente.app. Dersom du vil nå oss via post, er adressen:
Mente AS
Nordlandsgata 11, 0483 OSLO
Norway